Mój prąd 5.0

Ruszył nowy nabór do ,,Mojego Prądu’’!

Już jest! 22.04.2023 została uruchomiona piąta edycja programu dofinansowania mikroinstalacji fotowoltaicznych do celów mieszkaniowych. Maksymalna kwota dotacji może sięgnąć nawet 58 tys. zł!

Budżet programu został określony na 955 000 tys. zł., a jego Odbiorcami mogą być osoby, które jeszcze nie skorzystały ze środków z poprzednich naborów, jak i Ci, którym zostały przyznane środki, jednak chcą skorzystać z Mojego Prądu 5.0 w celu zakupu dodatkowych urządzeń.

O dofinansowanie możesz ubiegać się, jeżeli należysz do jednej z poniższych grup:

1.       Jeżeli rozliczasz się z wyprodukowanej energii w systemie net-billingu i nie skorzystałeś jeszcze z dofinasowania do mikroinstalacji,

2.       Jeżeli rozliczasz się w systemie opustów i nie skorzystałeś z dofinansowania, pod warunkiem przejścia na net-billing,

3.       Jeżeli skorzystałeś już w jednej z poprzednich edycji z ,,Mojego Prądu” i rozliczałeś się w systemie opustów, pod warunkiem, że:

– Twoja instalacja została przyłączona po 01.02.2020 r.,

– zmieniłeś system rozliczania na net-billing,

– do dofinansowania zostanie zgłoszone dodatkowe urządzenie z zakresu urządzeń wskazanych w programie „Mój Prąd”.

! Należy pamiętać, że nowy ,,Mój Prąd” nie przysługuje osobom, które nadal rozliczają się w systemie opustów (net-metering), ma raczej na celu skłonić Posiadaczy mikroinstalacji do przejścia na nowy system rozliczeń.

Główne wytyczne

Tak jak w poprzednich naborach można starać się o grant w przypadku dostawy i montażu instalacji PV o mocy 2 – 10 kW, służącej do celów mieszkaniowych. Wykluczeniu podlegają jedynie rozbudowy istniejącej instalacji, na którą otrzymano już dotację w ramach programu ,,Mój Prąd”.

Ważne jest również, że zgodnie z zapisami programu instalacja ta powinna odpowiadać realnym potrzebom gospodarstwa domowego (ilość energii odprowadzonej do sieci nie powinna przekroczyć 120% całkowitej ilości energii pobranej w rocznym okresie rozliczeniowym).

Dodatkowo, do kosztów kwalifikowanych wliczają się również wydatki poniesione na zakup magazynów ciepła i urządzeń grzewczych, magazynów energii elektrycznej, systemów zarządzania energią HEMS/EMS czy nawet kolektorów słonecznych.

Na koniec przypominamy: program ,,Mój Prąd” w założeniach miał być realizowany w latach 2021-2023 – wydatkowanie środków trwa jedynie do 31.12.2023 r.! Obecnie nie ma informacji odnośnie przedłużenia działania programu ani projektu nowego programu – być może jest to ostatnia szansa na dofinansowanie!

Dowiedz się więcej na: https://mojprad.gov.pl/

Masz pytania? Chcesz porozmawiać? Skontaktuj się z nami!