3 kWp Instalacja w Starym Brusie

Instalacja fotowoltaiczna o mocy 3 kWp. Moduły Phono Solar 250 Wp, inwerter Omnik 3 kW.