39,95 kWp Żyrardów – Mazowsze

Trzy instalacje fotowoltaiczne o mocy łącznej 39,95 kWp. Moduły Sharp poliktystaliczne z optymalizerami mocy i falownikami Sora Edge.