Dominiczyn Gmina Stary Brus instalacja fotowoltaiczna 3 kWp

Instalacja 3 kWp z 1 fazowym falownikiem Zeversolar.  Fotowoltaika powstała w Gminie Stary Brus.