Gmina Stary Brus, Marianka 3 kWp

Instalacja  o mocy 3 kWp z 10 modułami monokrystalicznymi 300 Wp i falownikiem Zeversolar.