Instalacja 3 kWp, Dominiczyn Gmina Stary Brus – Lubelskie

Instalacja z 10 modułami monokrystalicznymi Boviet o mocy 300 Wp każdy z falownikiem Zeversolar.