Instalacja 3 kWp Lublin

Instalacja o mocy 3 kWp wykonana w Lublinie na dachu budynku garażowego, na podkonstrukcji z podniesieniem modułów do optymalnego kąta w tej lokalizacji czyli 15 stopni.  12 modułów o mocy 250 Wp Winaico