Instalacja 3 kWp w miejscowości Stary Brus k. Włodawy

Instalacja fotowoltaiczna o mocy 3 kp. Moduły Phono Solar 250 Wp, inwerter Omnik 3 kW. Konstrukcja wsporcza firmy Corab.