Instalacja 5,4 kWp k. Lublina

Instalacja z 18 modułami 300 p mono Bruk Bet Solar i falownikiem 5 kW Q3 Energie.