Instalacja 8,06 kWp Jastków k. Lublina

Instalacja z 26 modułami Longi Solar 310 Wp w układzie wschód zachód z falownikiem Fronius.