Instalacja Fotowoltaiczna 3 kWp- Żmudź k. Chełma woj. Lubelskie

Instalacja zbudowana na komisariacie policji w remoncie o mocy 3 kWp, z 12 modułami 250 Wp każdy Polskiego producenta firmy Selfa, Moduły na bezinwazyjnej, aerodynamiczne j konstrukcji firmy B&K Solare Zukunft. Falownik Q3 Energie, jednofazowy QY3000. Instalacja na potrzeby własne inwestora.