Instalacja fotowoltaiczna 3,52 kWp Ciecierzyn k. Lublina

Instalacja z 11 modułami 320 Wp Jinko Solar i falownikiem Fronius.