Instalacja fotowoltaiczna 39,9 kWp k. Lublina

Instalacja o mocy 39,9 kWp z modułami polikrystalicznymi Exe Solar o mocy 285 Wp i falownikami Zeversolar.