instalacja fotowoltaiczna 40 kWp – k. Zwolenia – Mazowieckie

Instalacja skaładająca się ze 125 modułów o mocy 320 Wp mono i trzema falownikami Fronius.