Instalacja fotowoltaiczna 4,095 kWp Głusk k. Lublina

Instalacja fotowoltaiczna z modułami full black 315 Wp monokrystaliczne z falownikiem Fronius.