Instalacja fotowoltaiczna 4,32 kwp k. Lublina

Instalacja fotowoltaiczna z 16 modułami Sharp 270 Wp z falownikiem Q3- QY3000