Instalacja fotowoltaiczna 4,5 kWp w Wilkowie

Instalacja fotowoltaiczna 4,5 kWp w Wilkowie (nad Wisłą k. Kazimierza Dolnego). Montaż zrealizowany na pawilonie handlowym Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska w Wilkowie. Realizacja składa się z 24 modułów polikrystalicznych Abakus Solar AG 250 Wp na dedykowanej konstrukcji na dachu płaskim. W związku z tym, iż budynek nie jest położony centralnie na południe konstrukcja z panelami została przesunięta w stosunku do dachu w celu uzyskania maksymalnych uzysków. Inwerter Sunways NT 3700.