Instalacja fotowoltaiczna 49,92 kWp k. Lublina

Instalacja z 156 modułami Longi Solar 320 Wp i falownikami Fronius n gruntowej konstrukcji palowanej na głębokość 1,6 m.