Instalacja fotowoltaiczna 5.44 kWp k. Puław

Instalacja z 17 modułami Longi Solar 320 Wp Half cutm z optymalizerami i falownikiem