Instalacja fotowoltaiczna 5,04 kWp Góra Puławska

Instalacja o mocy 5,04 kWp,  w układzie wchód zachód, z modułami full black 315 Wp Longi Solar, optymalizerami i falownikiem Solar Edge