Instalacja fotowoltaiczna 5,6 kWp k. Lublina

Instalacja o mocy 5,6 kWp k. Lublina z 20 mudułami polikrystalicznymi o mocy 280 Wp i falownikiem 3 fazowym Fronius.