Instalacja fotowoltaiczna 6.1 kWp, Kosakowo k. Gdyni

Instalacja fotowoltaiczna składająca się z 20 modułów mono full black Longi Solar o mocy 305 Wp każdy i falownika Fronius