Instalacja fotowoltaiczna (7834nspoa)

Instalacja.