Instalacja fotowoltaiczna 9,36 kWp Truskaw k. Warszawy

Instalacja o mocy 9,36 kWp z modułami Lg 390 Wp, optymalizerami i falownikiem Solar Edge. Konstrukcja aerodynamiczna.