Instalacja fotowoltaiczna 9,99 kWp – Klikawa k. Puław

Instalacja o mocy 9,99 kWp z 37 modułami Boviet o mocy 270 Wp z optymalizerami i falownikiem Solar Edge.