Instalacja fotowoltaiczna 9,99 kWp w miejscowości Świerże Gmina Dorohusk

Instalacja o mocy 9,99 kWp z 37 modułami Sharp 270 Wp i falownikiem Fronius.