Instalacja fotowoltaiczna Bilcza k. Kielc 5.27 kWp

Instalacja fotowoltaiczna o łącznej mocy 5.27 kWp z modułami Sharp 310 Wp monokrystalicznymi.