Instalacja fotowoltaiczna – Ćmiłów -Lubelskie 7,68 kWp

Instalacja z modułami full black 320 Wp MWT z falownikiem Fronius.