Instalacja Fotowoltaiczna Górno Górno k. Kielc. Moc 7,04 kWp

Instalacja z modułami Longi Solar 320 Wp z falownikiem Fronius.