Instalacja Fotowoltaiczna k. Grodziska Mazowieckiego, Mazowsze

Instalacja 3 kWp z mikromorficznymi modułami z falownikiem Zeversolar. na budynku gospodarczym.