Instalacja fotowoltaiczna Lublin 3,42 kWp

Instalacja z 12 modułami Qcells 280 Wp poli z technologią smart Solar Edge.