Instalacja fotowoltaiczna Lublin 6,78 kWp

Instalacja o mocy 7,78 z optymalizerami i falownikiem Solar Edge 6 kW