Instalacja Fotowoltaiczna Niedrzwica Duża k. Lublina 5,76 kWp

Instalacja  o mocy 5,76 kWp w Niedrzwicy Dużej zbudowana z 48 szt. modułów cienkowarstwowych mikromorficznych o mocy 120 Wp, które zostały podłączone do  trójfazowego falownika firmy Q3 Energie o mocy 5 kW. Model QX ³ 5000. System montażowy typu Trapez Direct firmy Corab.