Instalacja fotowoltaiczna o mo cy 5,12 kWp Kozów Gmina Syków – Świętokrzyskie

Instalacja fotowoltaiczna o mocy 5,12 kWp z modułami Jinko Solar 320 Wp i falownikiem Huawei.