Instalacja fotowoltaiczna o mo cy 9,855 kWp – Oblasy – Lubelskie

Instalacja z 27 modułami 365 Wp Longi Solar z optymalizerami i falownikiem Solar Edge.