Instalacja Fotowoltaiczna o mocy 14,34 kWp Milejewo – k. Elbląga

Instalacja z 56 modułami Sharp NQR 256 Wp mono z optymalizerami i falownikiem Solar Edge.