Instalacja fotowoltaiczna o mocy 15,36 kWp Kielce

Instalacja fotowoltaiczna o mocy 15,36 kWp na konstrukcji aerodynamicznej, balastowej na dachu płaskim.  Moduły Longi Solar Solar 320 Wp z optymalizerami i falownikiem Solar Edge.