Instalacja fotowoltaiczna o mocy 23,25 kWp – Puławy

Instalacja fotowoltaiczna o mocy 23,25 kWp z modułąmi Sharp 310 Wp, optymalizerami i falownikiem Solar Edge.