Instalacja fotowoltaiczna o mocy 2,85 kWp- k. Krzczonowa- Lubelskie

Instalacja o mocy 2,85 z modułami monokrystalicznymi i inwerterem Steca.