Instalacja fotowoltaiczna o mocy 3 kWp (6sdialp)

Instalacja fotowoltaiczna o mocy 3 kWp. Moduły Phono Solar 250 Wp, inwerter Omnik 3 kW.