Instalacja fotowoltaiczna o mocy 3,52 kWp k. Lublina

Instalacja z modułami 320 Wp MWT full black z falownikiem Huawei.