Instalacja fotowoltaiczna o mocy 3,52 kWp Sobków – Świętokrzyskie

Instalacja fotowoltaiczna o mocy 3,52 kWp z modułami 320 Wp i falownikiem Fronius.