Instalacja fotowoltaiczna o mocy 3,72 kWp k. Kielc

Instalacja fotowoltaiczna z modułami Sharp mono 310 Wp i falownikiem Fronius.