Instalacja fotowoltaiczna o mocy 3,74 kWp – Dęblin

Instalacja z modułami w technologii MWT 340 Wp i falownikiem Fronius.