Instalacja fotowoltaiczna o mocy 3,84 kWp

Instalacja z modułąmi monokrystalicznymi Longi Solar 320 Wp.