Instalacja fotowoltaiczna o mocy 39,76 kWp – Warszawa

Instalacja z 142 modułami Exe Solar  280 Wp, podłaczona do 2 falowników Solar Edge 17 kW każdy. Moduły na bezinwazyjnej konstrukcji aerodynamicznej.