Instalacja fotowoltaiczna o mocy 39,9 kWp k. Stargardu – Zachodniopomorskie

Instalacja o mocy 39,9 kWp ze 140 modułami i falownikami Fronius.