Instalacja fotowoltaiczna o mocy 3,99 kWp w miejscowości Krzczonów

Instalacja z 14 modułami o mocy 285 kWp i falownikiem Steca.