Instalacja fotowoltaiczna o mocy 4.34 kWp k. Józefowa Nad Wisłą – Lubelskie

Instalacja o mocy 4.34 kWp z 14 modułami Longi solar monokrystalicznymi, które są podłączone do falownika Fronius.