Instalacja fotowoltaiczna o mocy 49,98 kWp – Lubartów

Instalacja o mocy 49,98 kWp z modułami Phono Solar 340 Wp MWT z falownikami Fronius.